Get2KnowMe®

Hra Get2KnowMe® obsahuje 69 karet, které jsou rozděleny do tří částí: Hodnoty, Emoce a Kompetence.

Jaké životní hodnoty zastávám?

Hodnoty vnímáme jako základní pilíře naší existence. Jsou to primární principy, na kterých stojí naše motivace a následně i chování. Představují to, co je pro nás podstatné, čeho si ceníme.

Poznáním našich hodnot můžeme lépe porozumět tomu, co nás dělá v životě spokojenými. Žití v souladu s našimi hodnotami přináší štěstí a harmonii, žití v rozporu s nimi naopak vede k nespokojenosti. Hodnoty představují víceméně stabilní prvky našeho života člověka, nicméně i ty se v průběhu života mohou měnit. Představte si, co pro vás bylo důležité, když vám bylo takových šestnáct let.

A jaké hodnoty zastáváte dnes?

S jakými emocemi potřebuji pracovat?

Emoce jsou nedílnou součástí lidského života. Možná to zní jako klišé, ale je to tak. Jen si představte, jak by byl náš život chudý, kdybychom neprožívali radost, nadšení či lásku. A to platí i pro emoce „negativní“, které bychom si často přáli ze svého života vymazat.

Emoce jsou signálem. Dávají nám zprávu o tom, jak na nás působí interakce s naším prostředím. Bez nich bychom na světě nepřežili. Z evolučního hlediska nám totiž umožňují efektivní adaptaci na naše prostředí. V některých případech nám však mohou nevhodně či přehnaně projevené emoce také život komplikovat.

Co takhle mít vaše emoce v rovnováze? Co by vám přineslo, kdybyste uměli svoje emoce ovládat?

Jaké kompetence potřebuji posílit?

Pod pojmem kompetence si prosím představte způsobilost. Jedná se o velmi komplexní pojem, který představuje kombinaci hned několika pojmů a významů. Kompetence chápeme jako soubor schopností, znalostí, dovedností, zkušeností, potřeb, hodnot, motivů, vlastností a charakterových rysů.

Kompetence nám pomáhají vyřešit naše otázky, jsou nástrojem pro realizaci našich potřeb. Schopnost být kompetentní v určité oblasti či aktivitě můžeme v čase posílit.

Co kdybyste se dokázali umět lépe prosadit? Jak by vám pomohlo se snadněji přizpůsobovat změnám a vnějšímu prostředí? Jaký dopad by mělo to, že umíte být zdravě asertivní? Co by vám přineslo zvládnutí umění komunikace, v práci, doma i kdekoli jinde?