Get2KnowMe

Hra Get2KnowMe obsahuje 69 karet, které jsou rozděleny do tří částí: Hodnoty, Emoce a Kompetence.

Jaké životní hodnoty zastávám?

Hodnoty vnímáme jako základní pilíře naší existence. Jsou to primární principy, na kterých stojí naše motivace a následně i chování, které lze pozorovat u sebe samotných a samozřejmě i u ostatních. Hodnota je definována jako určitá míra důležitosti či významnosti něčeho konkrétního. Stanovuje, co je pro člověka podstatné, čeho si cení. Hodnoty jsou tedy měřítka hodnocení. Každý člověk má své hodnoty. Víte, jaké jsou ty vaše?

S jakými emocemi potřebuji pracovat?

Emoce jsou signálem. Dávají nám zprávu o tom, jak na nás působí interakce s naším prostředím. Bez nich bychom na světě nepřežili. Z evolučního hlediska nám totiž umožňují efektivní adaptaci na naše prostředí. V některých případech nám však mohou nevhodně či přehnaně projevené emoce také život komplikovat. Co takhle mít vaše emoce v rovnováze? Co by vám přineslo, kdybyste uměli svoje emoce ovládat a u druhých lidí jim s jejich emocemi pomáhat?

Jaké kompetence potřebuji posílit?

Hodnoty Pod pojmem kompetence si představte prosím způsobilost. Jedná se o velmi komplexní pojem, který zahrnuje kombinaci hned několika pojmů a významů, Kompetence tedy chápeme jako soubor schopností, znalostí, dovedností, zkušeností, potřeb, hodnot, motivů, vlastností a charakterových rysů. Co kdybyste dokázali nastavit své kompetence tak, aby vám přinášely lepší výsledky? A co takhle nastavit kompetence v rodině? Mezi přáteli? A co by vám přineslo, kdybyste uměli nastavit kompetenční modely v pracovním prostředí, aby všechny procesy a lidé fungovali mnohem lépe?