Institute of Applied Psychology, s.r.o.
Drobečková navigace

O projektu > Vzdělávání

Vzdělávání

 

V rámci projektu Get2KnowMe® Vás chceme naučit vidět očima psychologa. Proto jsme pro Vás připravili sérii workshopů, které Vás provedou vlastním sebepoznáním a naučí Vás aplikovat principy poznávání druhého člověka založené na vztahu a zájmu. Workshopy jsou zaměřeny na tři pilíře lidské psychiky: hodnoty, emoce a kompetence.

Cílem workshopů je, že:16-09-13 Get2KnowMe_full 002.jpg

 • Pracujete s hodnotami tak, že si umíte stanovit firemní, týmové i osobní hodnoty.
 • Vyznáte se v emocích a víte, jak postupovat, abyste je ovládali u sebe a u ostatních.
 • Znáte kompetence a umíte je nastavit u každé činnosti/pracovní pozice.
 • Vyznáte se sami v sobě a umíte poznat osobnost druhého.
 • Umíte pokládat hluboké otázky a získat na ně odpovědi.

Obsahy workshopů Get2KnowMe®

Workshop Hodnoty

Hodnoty představují základní pilíře naší existence. Poznáním našich hodnot můžeme lépe porozumět tomu, co nás dělá v životě spokojené či co stojí v pozadí našeho jednání. Žití v souladu s našimi vlastními hodnotami nás činí šťastné, žití v rozporu s nimi naopak vede k nespokojenosti.

Na workshopu se dozvíte16-09-13 Get2KnowMe_full 001.jpg

 • Co jsou to hodnoty a jaké hodnoty rozlišujeme.
 • Jaké jsou Vaše osobní a pracovní hodnoty, a jaké hodnoty očekáváte u druhých.
 • Jak aktivně naslouchat a pokládat otázky způsobem, který povede druhého k uvědomění.
 • Prakticky si ověříte získané dovednosti v životě u sebe a u vybraných osob.

Workshop Emoce

Emoce jsou pro nás důležitým signálem o tom, jak fungujeme v našem prostředí. Jsou nedílnou součástí našeho každodenního života. V některých případech nám však také mohou nepřiléhavé či nevhodně projevené emoce život výrazně komplikovat.

Na workshopu se dozvíte

 • Co jsou to emoce, jaké jsou a k čemu slouží.
 • Jak vnímat, rozpoznávat a ovládat svoje vlastní emoce.
 • Jak ostatním pomoci s porozuměním a ovládáním jejich emocí.
 • Jak pokládat silné otázky tak, abyste ostatní vedli k přemýšlení o jejich emocích a k uvědomění.

Workshop Kompetence

Kompetence představují souhrn schopností, znalostí, dovedností, vlafoto.pngstností a dalších charakteristik osobnosti člověka. Ovlivňují způsob vykonávání konkrétních lidských činností.

Na workshopu se dozvíte

 • Co jsou kompetence, k čemu slouží a jaké jsou.
 • Jaké kompetence potřebujete při výkonu jednotlivých činností (např. v rodině, v práci).
 • Jak nastavit kompetence pro činnosti a pracovní pozice.


Způsob přihlašování na workshopy

Cyklus tří workshopů je součástí Trainee programu, což je první úroveň akreditovaného vzdělávání Get2KnowMe®. Tato úroveň opravňuje absolventa nejen k využívání hry jako psychodiagnostické metody typu A, ale potvrzuje také nabytou dovednost poznávání druhého člověka a jeho vedení k seberozvoji. Získání certifikátu Trainee rovněž znamená, že absolvent uplatnil v praxi to, co mu vzdělání zprostředkovalo. Pro získání této certifikace je nutné absolvovat celý cyklus tří workshopů, individuální konzultace a pravidelně přinášet prokazatelné výsledky z aplikace poznatků a cvičení do praxe. Trainee program je akreditován pod záštitou University of Applied Management.

Workshopy lze také absolvovat mimo cyklus. V tomto případě účastník workshopu nezískává certifikát Trainee, nýbrž získává potvrzení o absolvování workshopu. 

Co o vzdělávání říkají naši studenti?

Ceník

SAMOSTATNÝ WORKSHOP: 4 490,- Kč (bez DPH)
Cena zahrnuje: vzdělávání, karty emocí, hodnot či kompetencí dle workshopu, skripta, občerstvení včetně oběda

TRAINEE PROGRAM: 29 490,- Kč (bez DPH)
Cena zahrnuje: tři celodenní workshopy, skripta, kompletní sadu hry, individuální péči v podobě průběžného sdílení výsledků praktikování, zpětné vazby od lektora na plnění písemných úkolů, závěrečnou konzultaci s lektorem a zhodnocení výsledků tréninku, kompletní vstupní psychologickou diagnostiku, občerstvení včetně obědů, certifikaci pro úroveň Trainee

 

Termíny workshopů

  workshop Hodnoty workshop Emoce workshop Kompetence
1. cyklus 1. listopadu 2016 15. listopadu 2016 7. prosince 2016
2. cyklus 8. prosince 2016 5. ledna 2017 24. ledna 2017
3. cyklus 10. ledna 2017 31. ledna 2017 22. února 2017
4. cyklus 2. února 2017 23. února 2017 15. března 2017
5. cyklus 7. března 2017 6. dubna 2017 4. května 2017
6. cyklus 20. dubna 2017 11. května 2017 13. června 2017
7. cyklus 20. červen 2017 19. červenec 2017  16. srpen 2017 
8. cyklus  30. srpen 2017   27. září 2017   25. říjen 2017 
9. cyklus  13. září 2017   18. říjen 2017   15. listopad 2017 
10. cyklus  4. říjen 2017  7. listopad 2017   6. prosinec 2017 

 

Přihlašovat se můžete ve formuláři níže, a to zaškrtnutím možnosti "Chci hrát". Na tomto základě se vám ozveme a poskytneme bližší informace. 

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů.

* povinný údaj