Institute of Applied Psychology, s.r.o.
Drobečková navigace

O projektu > Online výcvik

Online výcvik

 

V rámci projektu Get2KnowMe® Vás chceme naučit vidět očima psychologa. Proto jsme pro Vás připravili online výcvik, založený na 3 částech, které Vás provedou vlastním sebepoznáním a naučí Vás aplikovat principy poznávání druhého člověka založené na vztahu a zájmu. 

Zmíněnými 3 pilíři online výcviku Get2KnowMe®, které pramení z lidské psychiky, jsou: hodnoty, emoce a kompetence.

Co je cílem výcviku?
16-09-13 Get2KnowMe_full 002.jpg

 • Pracujete s hodnotami tak, že si umíte stanovit firemní, týmové i osobní hodnoty.
 • Vyznáte se v emocích a víte, jak postupovat, abyste je ovládali u sebe a u ostatních.
 • Znáte kompetence a umíte je nastavit u každé činnosti/pracovní pozice.
 • Vyznáte se sami v sobě a umíte poznat osobnost druhého.
 • Umíte pokládat hluboké otázky a získat na ně odpovědi.

 

Obsah online výcviku Get2KnowMe®

1. část: Hodnoty

Hodnoty představují základní pilíře naší existence. Poznáním našich hodnot můžeme lépe porozumět tomu, co nás dělá v životě spokojené či co stojí v pozadí našeho jednání. Žití v souladu s našimi vlastními hodnotami nás činí šťastné, žití v rozporu s nimi naopak vede k nespokojenosti.

V této části výcviku se dozvíte:
16-09-13 Get2KnowMe_full 001.jpg

 • Co jsou to hodnoty a jaké hodnoty rozlišujeme.
 • Jaké jsou Vaše osobní a pracovní hodnoty, a jaké hodnoty očekáváte u druhých.
 • Jak aktivně naslouchat a pokládat otázky způsobem, který povede druhého k uvědomění.
 • Prakticky si ověříte získané dovednosti v životě u sebe a u vybraných osob.

2. část: Emoce

Emoce jsou pro nás důležitým signálem o tom, jak fungujeme v našem prostředí. Jsou nedílnou součástí našeho každodenního života. V některých případech nám však také mohou nepřiléhavé či nevhodně projevené emoce život výrazně komplikovat.

V této části online výcviku se dozvíte:

 • Co jsou to emoce, jaké jsou a k čemu slouží.
 • Jak vnímat, rozpoznávat a ovládat svoje vlastní emoce.
 • Jak ostatním pomoci s porozuměním a ovládáním jejich emocí.
 • Jak pokládat silné otázky tak, abyste ostatní vedli k přemýšlení o jejich emocích a k uvědomění.

3. část: Kompetence

Kompetence představují souhrn schopností, znalostí, dovedností, vlafoto.pngstností a dalších charakteristik osobnosti člověka. Ovlivňují způsob vykonávání konkrétních lidských činností.

V této části online výcviku se dozvíte:

 • Co jsou kompetence, k čemu slouží a jaké jsou.
 • Jaké kompetence potřebujete při výkonu jednotlivých činností (např. v rodině, v práci).
 • Jak nastavit kompetence pro činnosti a pracovní pozice.

 

Jak výcvik probíhá?

Uchazeč prochází aktivitami výcviku v rámci tří cyklů (hodnoty, emoce a kompetence)

 1. Výcvik začíná úvodním setkáním, na kterém uchazeč se supervizorem hrají Get2KnowMe®. Zde zjišťujeme startovní pozici uchazeče a vhodnost jeho zapojení do výcviku.
 2. Následuje samostudium ve formě:
  • sledování krátkých online videí
  • realizací praktických cvičení, kde uchazeč aplikuje nabyté vědomosti
  • sebereflexí, kdy uchazeč zaznamenává průběh výcviku
  • četby studijních materiálů
 3. Po každém cyklu probíhá setkání se supervizorem pro zhodnocení průběhu výcviku.
 4. Na konci celého kurzu probíhá celkové zhodnocení, sebereflexe účastníka výcviku a předání certifikátu.

 

Cena kurzu: 19 600 Kč bez DPH

 

Co o vzdělávání říkají certifikovaní účastníci výcviku?

 

Jak se přihlásit do online výcviku?

Online výcvik založený na cyklu 3 výše zmíněných částí je součástí Trainee programu, což je první úroveň akreditovaného vzdělávání Get2KnowMe®. Tato úroveň opravňuje absolventa nejen k využívání hry jako psychodiagnostické metody typu A, ale potvrzuje také nabytou dovednost poznávání druhého člověka a jeho vedení k seberozvoji. Získání certifikátu Trainee rovněž znamená, že absolvent uplatnil v praxi to, co mu vzdělání zprostředkovalo. Pro získání této certifikace je nutné absolvovat celý online výcvik, individuální konzultace a pravidelně přinášet prokazatelné výsledky z aplikace poznatků a cvičení do praxe. Trainee program je akreditován pod záštitou University of Applied Management.

 

Do online výcviku se můžete přihlásit skrze tento formulář. Následně se vám ozve asistentka a společně se domluvíte na prvním setkání se supervizorem.

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů

* povinný údaj