Institute of Applied Psychology, s.r.o.
Drobečková navigace

O projektu > Kniha Já

Kniha Já aneb Rekonstrukce vlastní hodnoty

Nejprve jsme s Míšou Píškovou napsali knihu Průvodce sebepoznáním aneb Skrze sebe poznám Tebe. Hlavním důvodem bylo vytvořit komplexní publikaci o tom, na jakých základech stojí lidská psychika a zároveň vytvořit podpůrnou publikaci k projektu Get2KnowMe®.

Udělali jsme to proto, abychom umožnili lidem vidět skutečnou podstatu. Aby lidé mohli vidět očima psychologa. Sebe. Ostatní. Vztahy. Svět kolem nich.

Jenže jsme zjistili, že to je teprve začátek. Došlo nám, že tím, když si člověk zahraje Get2KnowMe®, seřadí si a uvědomí svoje hodnoty, více pozná svoje emoce a identifikuje svoje kompetence, vlastně teprve tehdy začne vidět svoji reálnou situaci tváří v tvář.

Následně o tom přemýšlí, více si uvědomuje sám sebe a svoji vlastní existenci, nicméně také začne srovnávat, zda to, jaké situace zažívá a jak se v nich cítí, skutečně je v souladu s jeho představami a očekáváním.

Zkrátka a dobře se člověk více zabývá sám sebou a může nastat moment, kdy mu přestanou stačit otázky o odpovědi.

Proto jsem napsal tuto knihu a budu pokračovat dalšími publikacemi, které se budou vztahovat k projektu Get2KnowMe®.

Smyslem této publikace je poskytnout čtenáři komplexní náhled na několik pojmů z projektu Get2KnowMe®, a to zejména:
- hodnota „Já“
- kompetence „Asertivita“
- „Osobní integrita“
- „Sebevědomí“
- „Bdělá pozornost“
- a několik dalších pojmů.

Nejen poskytnout komplexní náhled, ale také dát čtenáři možnost rekonstruovat svoje dosavadní návyky v měsíčním programu, který pomůže vše, co bylo v knize popsáno, prakticky použít, zažít nové výsledky, překvapující uvědomění a nakonec z toho extrahovat cenné zkušenosti.

 

Zaujala vás kniha a chtěli byste vidět více?