Institute of Applied Psychology, s.r.o.
Drobečková navigace

O projektu > O nás

Tým Get2KnowMe®

IAP_044.jpg

Na tomto místě se vám chceme  představit poněkud nezvyklým způsobem, a to skrze naše vlastní hodnoty, emoce a kompetence.


 Petr Pacher - psycholog, autor hry

Výstřižek.PNGKontakt: pp@psychometry.cz

Ahoj, já jsem Petr.

Moje hodnoty:

 1. Já, protože vnímám, že jsem tím nejdůležitější osobou pro sebe samotného. Když ráno nevstanu z postele, pes bude hladovět, manželka to se synem bude mít hodně náročné a v práci budu lidem chybět. 
 2. Smysl, protože moje práce je pro mě posláním a tím, že ji dělám tak nejlépe, jak dovedu, jsem se naučil, že u všeho, co dělám, potřebuji cítit smysl, aby mě to mohlo těšit.
 3. Výsledek, protože potřebuji vidět, že vše, co dělám je nejen smysluplné, nýbrž také vede k výsledkům, jenž jsou prospěšné a hodnotné pro ostatní.
 4. Rodina, protože pro mě představuje místo, kam se rád vracím. Kolektiv lidí, na které se mohu spolehnout a se kterými se mohu vzájemně obohacovat. Proto také rodina je jedna z hodnot i v mých firmách, neboť chceme všichni cítit sílu a pevnost vztahů, které mezi sebou máme.
 5. Osobní rozvoj, protože potřebuji pravidelně vnímat, že se rozvíjím a díky své otevřené mysli získávám znalosti, rozvíjím dovednosti a rozšiřuji zkušenosti, aby je mohl předávat dále.

Moje emoce:

 1. Nejčastěji zažívám dychtivost, protože mi umožňuje poznávat nové oblasti, výzvy, lidi, situace apod.
 2. Nejméně často zažívám negativismus, protože ho nepotřebuji, brání totiž rozvoji, protože mě nutí hodnotit a odmítat.
 3. Nejraději mám radost, protože to je odraz prožívané spokojenosti.
 4. Nejméně rád mám hněv, protože je to dynamická destruktivní emoce. A protože jsem od narození temperamentní dominantou cholerik, vždy, když hněv nastupuje, hledám, co mě má naučit.

Moje kompetence:

 • Moje nejsilnější kompetencí je nezdolnost, protože mě nic nezastaví.
 • Moje průměrná kompetence je trpělivost, protože i přes svůj cholerický temperament, jsou věci, které trpím, neboť vím, že potřebují čas (například u lidí ve svých firmách jsem ochoten a připraven snášet jejich neúspěch, abych jim pomohl najít uvědomění a zkušenosti, které je podpoří v jejich růstu).
 • Moje nízká kompetence je tolerance, protože mám téměř nulovou ochotu omezovat svoje hodnoty.
 • Kompetence, kterou bych chtěl posílit, je orientace na výsledek, protože jsem přesvědčen, že jen aktivity, které vedou ke smysluplným výsledkům, přinášejí úspěch. A proto v tom chci být vzorem pro ostatní a ty, kteří to chtějí, to naučit.
 • Kompetence, kterou bych chtěl oslabit, je angažovanost, protože jsem vizionář a pokud svoji tvořivost nebudu brzdit, mám tendenci přetěžovat sebe i lidi kolem mě.

Lenka Studená - personalistka, spoluautorka hry

IAP_052.jpgKontakt: ls@psychometry.cz

Ahoj, já jsem Lenka.

V projektu Get2KnowMe® zastupuji tu nepsychologickou část, mojí parketou je personalistika a vše, co se týká headhuntingu, výběru zaměstnanců, adaptačního procesu a dalšího fungování zaměstnanců. S tím asi souvisí má nejsilnější kompetence a tou je naslouchání, které je nedílnou součástí mojí práce a v této roli se cítím fakt dobře. Baví mě komunikovat s lidmi a naslouchat jim. V Get2KnowMe® mám na starosti organizační stránku projektu, tudíž posílení kompetencí strategičnost, systematičnost a rozhodnost se mi rozhodně neztratí. :) 

Jsem založením optimista, proto asi nikoho nepřekvapí, že emoce, kterou prožívám nejčastěji, je radost. Naopak skoro vůbec neznám nudu, vždycky mám v záloze nějakou aktivitu. Být aktivní, neusnout na vavřínech, trávit čas aktivně, to je pro mě opravdu důležité, proto se aktivita objevuje mezi mými hodnotami. Krásně se doplňuje s rovnováhou, kterou se stále snažím nalézat a s hodnotou já. Láska, to je můj životní motor, proto mezi hodnotami nemůže chybět a všechno uzavírá uznání, protože mě vždycky potěší, když i ostatní vidí smysl v tom, co dělám a je to fajn motivace do dalších kroků. :)

Michaela Píšková - psycholožka, spoluautorka hry

IAP_051.jpgKontakt: mp@psychometry.cz

Ahoj, já jsem Míša :)

Mými nejdůležitějšími hodnotami jsou já, smysl, osobní rozvoj, rodina, výsledek a zábava. Já pro mě znamená zaměření na sebe sama, na svá přání a potřeby, je pro mě o sebepřijetí a projevování vlastní autentičnosti. Smysl je o tom dělat věci, které mi dávají smysl. Zaměřovat se na své životní poslání a prožít svůj život tak, abych si mohla říct, že za to stál. Osobní rozvoj je o neustálé práci na sobě, o posunu dále. Z velké části jej naplňuji skrze svoji práci. Rodina je pro mě o otevřenosti vztahů a komunikace, je o podpoře a zázemí, které v ní nacházím. Chci vidět výsledky své práce a svého působení, proto je moji další hodnotou výsledek. Zároveň si užívám proces (průběh), který k výsledkům vede, proto je pro mě důležitá i zábava.

Mojí nejčastější emocí jsou radost a dychtivost. Radost je pro mě o spokojenosti a klidu, o tom, radovat se z maličkostí, které přináší můj každodenní život. Dychtivost je o silném zájmu o vlastní rozvoj i rozvoj druhých lidí. Je pro mě o snaze o (sebe)poznání a porozumění. Zároveň je dychtivost emocí, kterou zažívám nejraději. Naopak emoce, kterou mám nejméně ráda, je nuda, protože je pro mě opakem dychtivosti. Nic mi nedává, nikam mě neposouvá (tedy krom uvědomění, co ve mně tuto emoci vyvolává, a jak s ní mohu pracovat). Nuda je zároveň emocí, kterou ve svém životě prožívám nejméně často.

Mojí nejsilnější kompetencí je nezdolnost, protože jsem schopna čelit mnohým výzvám i náročným životním situacím, které mě posilují. Kompetencí, kterou bych mohla označit jako nejslabší, je u mě nyní trpělivost. Často mám tendenci chtít věci hned, a to hlavně od sebe, ale i od druhých. Jako průměrnou u sebe považuji kompetenci systematičnost, protože vyhledávám či vytvářím řád a systém, zároveň jsem schopná fungovat i bez něj v nepříliš strukturovaném prostředí. Kompetencí, kterou bych chtěla posílit je asertivita, která je pro mě o větší důvěře v sebe sama a projevení svých přání a představ způsobem, který bude přijatelný vzhledem k situaci. Za kompetenci, jejíž vliv bych v některých situacích chtěla oslabit, považuji zodpovědnost. Někdy mě totiž vede k nadměrnému přijímání zodpovědnosti i za ostatní lidi.

Na projektu Get2KnowMe® se dále významně podílí

 • Ing. Robert Jindra (ilustrace)
 • Petra Kališová (grafika)
 • Kateřina Kožíšková (copywriting)
 • Mgr. Eva Krejčí (copywriting)
 • Michala Vacíková (copywriting)
 • Wanda Vardanová (copywriting)