Institute of Applied Psychology, s.r.o.

 

Poznejte náš projekt Get2KnowMe®!

Poznáte sami sebe
i druhé lidi opravdověji!

Jaký je smysl projektu?

Get2KnowMe® je tady, protože má lidi naučit dívat se očima psychologa. Na sebe. Na ostatní. Na okolní svět...
...protože učíme vidět podstatu.

Smyslem Get2KnowMe® je získat hluboké porozumění sobě samotnému i ostatním lidem, což principiálně vede ke zlepšení mezilidské komunikace a zkvalitnění vztahů.

O projektu Get2KnowMe®

Představujeme Vám psychologický projekt Get2KnowMe®, který vznikl ve společnosti Institute of Applied Psychology. Get2KnowMe® vede člověka k uvědomění a sebepoznání ve třech oblastech: hodnotách, emocích a kompetencích (vlastnostech). Jinými slovy jde o poznání toho, co je pro člověka v jeho životě důležité. Také jde o porozumění tomu, jaké emoce ve svém životě prožívá, jakým způsobem je hodnotí, a o následné zjištění, jak člověk nahlíží na své silné i slabé stránky, co by si u sebe přál změnit, a čeho si naopak na sobě cení. Součástí projektu je psychologická hra, cyklus vzdělávání a knihy z edice Get2KnowMe®. 

Co by zlepšilo váš život?